Přehled poutí na rok 2018

Poutě, které se budou konat:

Dušičková pouť 28. 10. 2018, 07:30, 10:30 – hlavním celebrantem bude emeritní strahovský opat,
J.M. Michael Josef Pojezdný O.Praem.

Hubertská 20. pouť 4. 11. 2018, 10:30

Poutě, které letos již proběhly:

Skautská pouť 21. 4. 2018, 15:30
Výročí posvěcení Křtinského kostela (21. 4. 1771) budeme slavit v neděli 22. 4. 2018 – celebrant o. František Dostál, 07:30, 09:00 Březina, 10:30
Hasičská 17. pouť 29. 4. 2018,  10:30

MALÁ POUŤ 12. 5. – 13. 5. 2018
Pátek 11. 5. mše sv. cca v 18:00 (pro poutníky z Hulína)
Sobota 12. 5. mše sv. v 07:30, 10:30 a 18:30 se světelným průvodem
Neděle 13. 5. mše sv. v 06:15, 07:30, 09:00, 10:30

HLAVNÍ POUŤ 19. 5. – 20. 5. 2018
Sobota 19. 5. mše sv. v 16:00 a v 18:00 se světelným průvodem
Neděle 20. 5. mše sv. v 07:30, 09:00, 10:30, adorace s požehnáním v 14:00
Při mši sv. v 10:30 bude hlavní celebrant Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský

Pozořická a Orelská Pouť 27. 5. 2018, 07:30, 10:30
Vyškovská 265. pouť 10. 6. 2018, 07:30, 10:30
Hanácká a Sloupská pouť 24. 6. 2018, 07:30, 10:30
Svatoanenská pouť 22. 7. 2018 (26. 7. sv. Anna), 07:30, 10:30
Pouť v Bukovince 19. 8. 2018 (15. 8. Nanebevzetí Panny Marie) 09:00
Titulární slavnost kostela 9. 9. 2018 (12. 9. Jména Panny Marie), 07:30, 10:30