Přehled poutí na rok 2019

Poutě, které se budou konat:

Hasičská 18. pouť 28. 4. 2019
Mše svaté v 7:30 a 10:30.
Mši svatou v 10:30 bude celebrovat R.D. Pavel Rostislav Novotný O.Praem, farář v Želetavě, pověřený duchovní službou u hasičských sborů v rámci Moravské hasičské jednoty.

Výročí benedikce Křtinského kostela (1. 5. 1750) budeme slavit  1. 5. 2019
Mši svatou v 10:30 bude celebrovat Mons. Karel Herbst, emeritní pomocný biskup pražský.

Brněnská pěší pouť 8. 5. 2019
Mši svatou v 16:00 bude celebrovat Mons. Jiří Mikulášek, děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, emeritní generální vikář brněnské diecéze.

1. jarní pouť 1. 6. – 2. 6. 2019
Sobota 1.6.2019:
Mši svatou v 7:30 bude celebrovat R. D. Jiří Kopřiva.
Mši svatou v 10:30 bude celebrovat R. D. Jiří Putala.
Mši svatou v 18:30 celebruje Mons. Václav Slouk, děkan brněnský a farář u kostela sv. Jakuba v Brně, 2. prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

Neděle 2.6.2019:
Mše svaté v 6:15, 7:30, 9:00 a 10:30.
Mši svatou v 10:30 bude celebrovat Mons. Vojtěch Cikrle, sídelní biskup brněnský.

Hlavní pouť 8. 6. – 9. 6. 2019
Sobota 8.6.2019:
Mši svatou v 16:00 bude celebrovat Mons. prof. Ladislav Tichý, kanovník Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci.
Mši svatou v 18:00 celebruje Mons. Jiří Mikulášek, děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, emeritní generální vikář brněnské diecéze.

Neděle 9.6.2019:
Mše svaté v 7:30, 9:00 a 10:30.
Mši svatou v 10:30 bude celebrovat J. M. Marian Rudolf Kosík O.Praem., opat novoříšský.

Pouť za oběti totalitních režimů 16. 6.  2019
Mše svaté v 7:30 a 10:30.
Mši svatou v 10:30 bude celebrovat J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz O.Praem., opat tepelský.

Hanácká a Vyškovská pouť 29. 6. – 30. 6. 2019
Sobota 29.6.2019:
Mše svatá v 18:30.

Neděle 30.6.2019:
Mše svaté v 7:30, 9:00 a 10:30.

Svatoanenská pouť 28. 7. 2019
Mše svaté v 7:30, 9:00 a 10:30.
Mši svatou v 10:30 bude celebrovat J. M. Pavel Pacner, mikulovský probošt.

Pouť v Bukovince 18. 8. 2019
Mši svatou v 10:00 bude celebrovat Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský, generální vikář brněnské diecéze.

Korunovační pouť 1. 9. 2019
Mše svaté v 7:30 a 10:30.
Mši svatou v 10:30 bude celebrovat J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český.

Titulární slavnost kostela 8. 9. 2019
Mše svaté v 7:30 a 10:30.
Mši svatou v 10:30 bude celebrovat Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský, generální vikář ostravsko-opavské diecéze.

 

Dušičková pouť 27. 10. 2019
Mše svaté v 7:30 a 10:30.
Mši svatou v 10:30 bude celebrovat J. M. Michael Josef Pojezdný O.Praem., emeritní opat strahovský.

Hubertská pouť 3. 11. 2019
Mše svaté v 7:30 a 10:30.