Svátost manželství

Svazek muže a ženy je v katolické církvi Kristem povýšen na svátost, proto svátostné manželství může uzavřít pouze pokřtěný katolík s pokřtěnou katoličkou. Platné manželství pak po dovolení otce biskupa i pokřtěná katolická strana s nepokřtěnou stranou.

Příprava na přijetí svátosti manželství probíhá zpravidla formou 10 setkání. Okruhy jednotlivých setkání jsou na téma komunikace, rozdílnost mezi mužem a ženou, život z víry a desatero, svátost manželství – význam samotného obřadu.

Kdy přijít domlouvat svatbu?

Nejlépe rok dopředu, minimálně však 6 měsíců před samotným sňatkem

Jaké doklady jsou potřeba?

1) Pokřtění snoubenci potřebují potvrzení o křtu, ne starší než 3 měsíce
2) Občanský průkaz
3) Udělené propuštění z kanonického bydliště (ve většině případů je kanonické bydliště farnost ve které se pravidleně účastním bohoslužeb).
4) V případě vlastního oddávajícího kněze též dovolení místního duchovního správce