Bohoslužby

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

25. týden v mezidobí 23. 9. – 30. 9. 2018 (klikněte zde pro zobrazení)

Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb (mimo dny Malé a Hlavní pouti a vyhrazených nedělí)
Křtiny 07:30
Bukovinka 09:00
Březina 09:00
Křtiny 10:30

Mše sv. ve všední den jsou uvedeny v aktuálním Pořadu bohoslužeb

Adorace
První pátek v měsíci od 15:00 do 16:50
Každý pátek od 16:00 do 17:00

První mariánské soboty
16:30 modlitba růžence
17:00 mše svatá, Loretánské litanie a adorace se svátostným požehnáním

Fatimské 13-tky v kapli v Březině (nejbližší 13. září 2018; vede P. Václav Novák)
17:30 modlitba růžence
18:00 mše svatá s průvodem

 

 

 

foto by Flickr Fr Lawrence Lew O.P