Bohoslužby

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

Týden 17. 12. – 24. 12. 2017

Změna času bohoslužeb Od neděle 29. 10.:

Křtiny 07:30
Bukovinka 09:00
Březina 09:00
Křtiny 10:30

Páteční mše sv. bude začínat již v 17:00 a adorace již v 16:00

Roráty – každý den (kromě neděle) od 4. 12. v 06:00.

Adorace
První pátek v měsíci od 15:00 do 17:50 (po změně času od 15:00 – 16:50)
Každý pátek od 17:00 do 18:00 (po změně času od 16:00 do 17:00)

První mariánské soboty
15:30 modlitba růžence
16:00 mše svatá, Loretánské litanie a adorace se svátostným požehnáním

 

 

 

foto by Flickr Fr Lawrence Lew O.P