Bohoslužby

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

32. týden v mezidobí 11.11. – 18. 11. 2018 (klikněte zde pro zobrazení)

Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb (mimo dny Malé a Hlavní pouti a vyhrazených nedělí)
Křtiny 07:30
Bukovinka 10:00
Březina 08:30
Křtiny 10:30

Mše sv. ve všední den jsou uvedeny v aktuálním Pořadu bohoslužeb

Adorace
Každý pátek od 16:00 do 17:00

První mariánské soboty ve Křtinách (nejbližší 1. prosince 2018; vede P. Pavel Kopecký)
16:00 možnost přistoupit ke svátosti smíření
16:30 modlitba růžence
17:00 mše svatá + krátká mariánská pobožnost

Fatimské 13-tky v kapli v Březině (nejbližší 13. října 2018; vede P. František Dostál)
17:30 modlitba růžence
18:00 mše svatá s průvodem

 

 

 

foto by Flickr Fr Lawrence Lew O.P