Bohoslužby

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

15. týden v mezidobí 15. 7. – 22. 7. 2018

Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb (mimo dny Malé a Hlavní pouti a vyhrazených nedělí)
Křtiny 07:30
Bukovinka 09:00
Březina 09:00
Křtiny 10:30

Mše sv. ve všední den jsou uvedeny v aktuálním Pořadu bohoslužeb

Adorace
První pátek v měsíci od 15:00 do 16:50
Každý pátek od 16:00 do 17:00

První mariánské soboty
16:30 modlitba růžence
17:00 mše svatá, Loretánské litanie a adorace se svátostným požehnáním

 

 

 

foto by Flickr Fr Lawrence Lew O.P