Bohoslužby

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

Týden 13. 8. – 20. 8. 2017

Adorace:
První pátek v měsíci od 15:00 do 17:50, a dále po mši sv. do 20:00
Každý pátek od 17:00 do 18:00

První mariánské soboty
15:30 modlitba růžence
16:00 mše svatá