Bohoslužby

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

Týden 15. 10. – 22. 10. 2017
Změna času bohoslužeb Od neděle 29. 10.:

Křtiny 07:30
Bukovinka 09:00
Březina 09:00
Křtiny 10:30

Páteční mše sv. bude začínat již v 17:00.

Roráty – každý den 06:00.

Adorace
První pátek v měsíci od 15:00 do 17:50, a dále po mši sv. do 20:00
Každý pátek od 17:00 do 18:00 / po změně času od 16:00 do 17:00

První mariánské soboty
15:30 modlitba růžence
16:00 mše svatá, Loretánské litanie a adorace se svátostným požehnáním