Bohoslužby

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

V týdnu od 17.03.2019 do 24.03.2019 (klikněte zde pro zobrazení)

Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb (mimo dny Malé a Hlavní pouti a vyhrazených nedělí)
Křtiny 07:30
Bukovinka 10:00
Březina 08:30
Křtiny 10:30

Mše sv. ve všední den jsou uvedeny v aktuálním Pořadu bohoslužeb

Adorace
Každý pátek od 16:00 do 17:00

Svátost smíření
Každý pátek od 16:00 do 17:00 (v průběhu adorace)
Předvánoční zpověď: 23.prosince 2018 od 15:00 do 16:30.

První mariánské soboty ve Křtinách 
16:00 možnost přistoupit ke svátosti smíření
16:30 modlitba růžence
17:00 mše svatá + krátká mariánská pobožnost

Fatimské 13-tky v kapli v Březině
17:30 modlitba růžence
18:00 mše svatá s průvodem

 

 

 

foto by Flickr Fr Lawrence Lew O.P