Bohoslužby

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

Týden 18. 3. – 25. 3. 2018

Pravidelný pořad bohoslužeb (mimo dny Malé a Hlavní pouti)
Křtiny 07:30
Bukovinka 09:00
Březina 09:00
Křtiny 10:30

Od 1. 4. začínají páteční mše sv. bude začínat již v 18:00 a adorace již v 17:00

Adorace
První pátek v měsíci od 15:00 do 17:50 (v zimním čase od 15:00 – 16:50)
Každý pátek od 17:00 do 18:00 (v zimním čase od 16:00 do 17:00)

První mariánské soboty
16:30 modlitba růžence
17:00 mše svatá, Loretánské litanie a adorace se svátostným požehnáním

 

 

 

foto by Flickr Fr Lawrence Lew O.P