Bohoslužby

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

V týdnu od 19.05.2019 do 26.05.2019 (klikněte zde pro zobrazení)

Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb (mimo dny Malé a Hlavní pouti a vyhrazených nedělí)
Křtiny 07:30
Bukovinka 10:00
Březina 08:30
Křtiny 10:30

Mše sv. ve všední den jsou uvedeny v aktuálním Pořadu bohoslužeb

Adorace
Každý pátek od 16:00 do 16:45

Svátost smíření
Každý pátek od 16:00 do 16:45 (v průběhu adorace)
Předvánoční zpověď: 23.prosince 2019 od 15:00 do 16:30.

1. svaté příjímání ve křtinské farnosti se uskuteční
23. června 2019 v 7:30

První mariánské soboty ve Křtinách (nejbližší 01.06.2019 – v rámci 1. jarní poutě)
17:00 možnost přistoupit ke svátosti smíření
17:30 modlitba růžence
18:30 mše svatá + krátká mariánská pobožnost

Fatimské 13-tky v kapli v Březině (nejbližší 13.5.2019 – celebruje J.M. Michael Pojezdný O.Praem, opat)
17:15 možnost přistoupit ke svátosti smíření
17:30 modlitba růžence
18:00 mše svatá s průvodem

 

 

 

foto by Flickr Fr Lawrence Lew O.P