Kaplani ve Křtinách

Za působení P. Víta Martina Červenky O.Praem. (od 1. 9. 2018)
K 1. 9. 2018 jmenován kaplanem novokněz R. D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák O.Praem., dosavadní farní vikář v Nové Říši a Krasonicích.

Za působení P. Jana Krbce (od 1. 8. 2017)
V kaplanské službě ve Křtinách zůstává R. D. Mgr. Lubomír Řihák.

Za působení  P. Jana Peňáze (od 1. 8. 2008)
K 1. 6. 2017 jmenován kaplanem R. D. Mgr. Jan Krbec, který byl k 1. 8. 2017 ustanoven administrátorem křtinské farnosti.

Narodil se 28. 8. 1981 v Praze, kde do studií bohosloví v Olomouci také žije. Jáhenský rok strávil ve Znojmě. Následně sloužil tři roky na Centru života mládeže Mamre v Osové Bítýšce. Tři roky působil ve farnostech Milonice, Dobročkovice a Nemotice.

K 1. 8. 2016 jmenován kaplanem R. D. Mgr. Lubomír Řihák.

Narodil se 3. 1. 1969 v Hodoníně, v rodině vyrůstal v Dubňanech. Jáhenský rok prožil ve Znojmě, primici sloužil 11. července 2015 na přírodním areálu v Dubňanech

Po primici byl poslán jako kaplan do Telče a po roce přichází do Křtin jako kaplan u nás a administrátor excurendo v Babicích.

K 1.8. 2015 je jmenován kaplanem R. D. Mgr. Michal Seknička, dosavadní kaplan v Boskovicích, který je zároveň jmenován i dojíždějícím správcem (excurrendo administrátorem) farnosti Babice nad Svitavou. Pochází z Laviček u Velkého Meziříčí, kde měl L.P. 2014 primici.

K 1. 6.2016 odchází, protože byl jmenován administrátorem ve Valči u Hrotovic na Třebičsku a 2 sousedních farnostech.

V červnu 2013 byl kaplanem jmenován P. Jiří Paleček, dosavadní administrátor v Babicích, vysvěcen L. P. 1978, rodák z Bobrové. Od 1. 8. 2015 je jmenován  farářem v Neslovicích u Rosic.

Zpovídat pomáhá  kanovník František Opletal, rodák z Ruprechtova, bývalý arciděkan v Liberci.

Zpovídat pomáhali P. Josef Hořák z Brna a P. Jiří Pleskač z Jedovnic, oba kněží řeckokatolického exarchátu.

Za působení nového faráře P. Jana Peňáze přešel na kaplansklé místo emeritní farář Tomáš Prnka. Prakticky působil jako dříve až do jara 2012, pak byl pětkrát v nemocnici, při posledním pobytu tam zemřel v Pánu (29.3.2013).

Za působení P. Prnky
Od 1. 10. 2007 v duchovní správě  spolupůsobil P. Tadeáš Juraj Dubec OPraem., který pak byl k 1.10. 2008 jmenován do Drnovic u Vyškova, ale pro nemoc nenastoupil. Při zpovídání vydatně pomáhal P. Josef Šiška z Lipovce.

Od 1. srpna 2003 byl kaplanem P. Pavel Rostislav Novotný OPraem. a současně vedl duchovní správu v Babicích, kam se nakonec přestěhoval.

P. Pavel Kopeček 2002 – 2003

P. Jiří Ochman 2001 – 2002

P. Pavel Buchta od 1. 9. 1998, přišel ze Sloupu, r. 2001 odchází do Otnic

Od 1. července 1997 nastoupil do Křtin jako kaplan Václav Novák, rodák z Dolních Bojanovic, v září 1998 odchází do Sloupu.

Dne 28. 6. 1997 zemřel pan děkan Jaroslav Hudec ve věku 85 let. Pravidelně po dobu 15 roků velmi obětavě vypomáhal během celého poutního období každou neděli ve Křtinách.

Od 1. 7. 1983  zde byl kaplanem P. Rudolf Zbožínek, novokněz, odešel za rok.

7. července 1981 v ranních hodinách zemřel ve svém pokoji na faře P. František Blažek, který se 2. 7. 1981 dožil 70-ti let a 10 let vypomáhal ve Křtinách. Pohřben byl v pondělí 13. července 1981 na hřbitově ve Křtinách. Účast kněží i lidu veliká.

Za působení P. Samsona
P. František Polák
, 1960 – 1973
P. František Marek, od listopadu 1957 do října 1960 bývalý farář vypomáhá jako kaplan.

Za působení P. Marka
novokněz P. Jaroslav Samson od roku 1949
novokněz P. Vladimír Kotoun, od r. 1946, pozdější dlouholetý farář ve Sloupě, za jeho působení tam byly veliké opravy