Biřmování

Svátost biřmování vtiskuje do duše člověka trvalé znamení.
Pokřtění, kteří pokračují v uvádění do plného křesťanského života, jsou obohaceni Duchem Svatým a dokonaleji se spojují s Církví.

Tato svátost posiluje pokřtěné a ještě více je zavazuje, aby byli slovem i skutkem svědky Ježíše Krista, a všem bez rozdílu hlásali radost Evangelia.

Příprava na svátost biřmování probíhá jednou za několik let. V současné době se na přijetí této svátosti nepřipravuje žádná skupina biřmovanců.

Příprava probíhá zpravidla na rovině intelektuální (nakuka církve), duchovní (uvádění do modlitby, různé druhy spiritualit) a osobnostní (praktické dovednosti z oblasti komunikace).