Ambity

Ambity

Baroko miluje souměrnost a stejně to můžeme zahlédnout i ve Křtinách.

L. P. 1718
Jan Blažej SANTINI Aichel navrhl kostel Panny Marie s dvěma věžemi  a dvěma kaplemi (sv. Anny a sv. Josefa) propojenými dvojími ambity – kruhovým krytým podloubím.

amb.-santiniho-plany.jpg

L. P. 1728 – 1744
dal opat Kryštof Jiří Matuška z úsporných důvodů postavit kostel jen s jednou věží a jedněmi ambity uzavřenými kaplí sv. Anny.

amb.-stav-r.-1771.jpg amb.-plan-soucasneho-stavu.jpg amb.-dnesni-stav.jpg

L. P. 2008
koupila farnost za 622 000 Kč od Mendlovy univerzity na druhé straně kostela, kde se ambity plánovaly, část zámecké zahrady (parcela č. 4/2, plocha 1555 m², odhadní cena 62 tisíc, na plánku růžovou barvou). Původně patřila klášteru, pak šlechticům, nakonec státu. Nová parcela se starou (p.č.3) tvoří dost velkou plochu na druhé křídlo ambitů, jak je plánoval J.B.Santini Aichel.

amb.-koupena-parcela.jpg  ambity-novy-stav-parcel-res.jpg amb.-plan-starych-i-novych.jpg

Na místo plánovaných ambitů lze vstoupit vchodem vedle kazatelny. Do kostela se můžete se vrátit druhým vchodem a uvažovat o souměrnosti staveb i o vyváženosti ve svém životě.

L.P. 2010
První společná věc na nové ploše bylo procesí Božího Těla 6. června 2010.

L.P. 2011
vytvořil architekt Zdeněk Fránek model stávajícího kostela, na němž pomocí počítače zrcadlově doplnil protější ambity s kaplí sv. Josefa. Model byl vystaven v zimní kapli.

amb.-model-starych-i-novych.jpg

Na parcele byly vykáceny staré stromy a díky Školnímu lesnímu podniku byla vyčištěna a upravena v návaznosti na změny v sousedním zámeckém parku.

L.P.2012
10.6. se plánovalo procesí  Božího Těla i na nových ambitech, ale tolik pršelo, že jsme zůstali v kostele a ve starých ambitech.

Na podzim byla dokončena revitalizace sousedního zámeckého parku. Pan profesor Ivar Otruba, její  myšlenkový otec, pak navrhl vytvořit na farní parcele zelené ambity z živého habrového plotu, který by byl 4 m vysoký.

ambity-zrcadlove-prenesene.jpg   zelene-ambity-presne-rozkreslene.jpg

Podle toho namaloval Ing Ondřej Nečaský, který také projektoval úpravu zámeckého parku, tvar živého plotu. Ten následně schválili všichni památkáři a ostatní příslušné úřady v Brně i v Blansku.

Návštěvník už zdálky vidí tvar ambitů vyznačený na zeleném podkladě řadou štíhlých kmínků s pěkně hnědými listy. Habr má totiž suché listí po celou zimu, to spadne teprve, když začne na jaře rašit nové.

zel.amb.zevnitr.jpg zel.amb.-zblizka-od-zamku.jpg zel.amb.uplne-zblizka-od-kostela.jpg

Celková délka výsadby je 116 m, sazenice jsou od sebe  80 cm vzdáleny, ale za pár let úplně prorostou.

Všichni se můžeme těšit, jak se to na jaře zazelená a jak ve stínu habrů bude možno chodit, sedět, modlit se i pracovat, protože živý plot bude vyžadovat velkou údržbu.

L.P.2013
Před živý plot byla umístěna kopie CESTY SVĚTLA, kterou pro poutní místo Svatý Hostýn vytvořil Zdirad Čech.
Požehnal ji 21. 4. novokněz P. Josef Peňáz při křtinském posvícení – v den 242. výročí zasvěcení našeho chrámu Páně. Začíná u vchodu proti kazatelně, vlevo od bočního oltáře a tvoří ji 14 zastavení podle Skutků apoštolských – od prázdného hrobu po Seslání Ducha Svatého. Na místě plánované kaple je obraz sv. Josefa.

Souměrnost je zachována:  1) ve starých ambitech je Křížová cesta – VIA CRUCIS, 14 obrazů z 19. století, 2) v nových ambitech Cesta světla – VIA LUCIS

p1100769asmall.jpg  p1040627asmall.jpg p1060330asmall.jpg p1060329asmall.jpg p1060328asmall.jpg p1060326asmall.jpg