Malá a Hlavní pouť ve Křtinách

Malá a Hlavní pouť ve Křtinách

Milí potoutníci buďtě srdečně zvání na pouť do Křtin

MALÁ POUŤ 12. 5. – 13. 5. 2018
Pátek 11. 5. mše sv. cca v 18:00 (pro poutníky z Hulína)
Sobota 12. 5. mše sv. v 07:30, 10:30 a 18:30 se světelným průvodem
Neděle 13. 5. mše sv. v 06:15, 07:30, 09:00, 10:30

HLAVNÍ POUŤ 19. 5. – 20. 5. 2018
Sobota 19. 5. mše sv. v 16:00 a v 18:00 se světelným průvodem
Neděle 20. 5. mše sv. v 07:30, 09:00, 10:30, adorace s požehnáním v 14:00
Při mši sv. v 10:30 bude hlavní celebrant Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský

 

related post